In Voucher

In voucher đang ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Khách hàng và doanh nghiệp đều được lợi khi sử dụng Voucher.

Voucher là một dạng phiếu mua hàng (có thể là dạng phiếu điện tử hoặc phiếu giấy) có giá trị và dùng được trong giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ.

Khi một nhà cung cấp phát hành ra các phiếu mua hàng này, họ cam kết sẽ giảm giá cho khách hàng hoặc đổi cho khách hàng một lượng hàng hóa hoặc dịch vụ tương đương với giá trị thể hiện trên phiếu mua hàng.

Với mỗi khách hàng mua dịch vụ, họ có thể cung cấp cho khách hàng một voucher và khách hàng có thể dùng voucher này đến các đơn vị cung cấp dịch vụ để tiêu dùng. Những Voucher tiêu biểu của các dịch vụ này bao gồm:

  • Voucher dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng
  • Voucher dịch vụ du lịch
  • Voucher dịch vụ đào tạo, giải trí

Một số mẫu Voucher: 

In Tem Nhãn Sản Phẩm